Niepełnosprawni

Informacje dla niepełnosprawnych

„ Milczący Przewodnik ”

pilotażowy projekt dostosowania druków i formularzy e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących

http://www.milczacyprzewodnik.likejon.pl