Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dębowa Kłoda

Logo - Urząd Gminy Dębowa Kłoda

Pracownicy Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Stanowisko ds. płac i rozliczeń z ZUS i US
Oświadczenie majątkowe 2009
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. płac i rozliczeń
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Promocji
Oświadczenie majątkowe - stan na 31.05.2019r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe 2017
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe 2016
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe 2015
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe 2014
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego
Oświadczenie majątkowe 2013
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. gospodarki przestrzennej gminy i inwestycji
Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego
Oświadczenie majątkowe 2012
Stanowisko pracownika - Referent ds. gospodarki przestrzennej gminy i inwestycji
Referat Organizacyjno-Prawny
Oświadczenie majątkowe 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu, Kierownik USC
Referat Organizacyjno-Prawny
Oświadczenie majątkowe 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu, Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu, Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu, Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe 2017
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu, Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe 2016-1
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu, Z-ca Kierownika USC
Oświadczenie majątkowe 2016-2
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu, Z-ca Kierownika USC
Oświadczenie majątkowe 2015
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu, Z-ca Kierownika USC
Stanowisko ds. wymiaru podatków
Oświadczenie majątkowe 2013
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe 2012
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe 2011
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe 2010
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe 2009
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe 2008
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe 2007
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe 2006
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Promocji
Oświadczenie majątkowe 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Oświadczenie majątkowe - stan na 03.06.2019r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu