Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dębowa Kłoda

Logo - Urząd Gminy Dębowa Kłoda

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2018r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Oświadczenie majątkowe 2017
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Oświadczenie majątkowe 2016
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Oświadczenie majątkowe 2015
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Oświadczenie majątkowe 2014
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2011
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2010
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2009
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2008
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2007
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2006
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2017
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2016
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2015
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2014
Stanowisko pracownika - Kierowwnik
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe 2013
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2012
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2011
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2010
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2009
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2008
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2007
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2006
Stanowisko pracownika - Kierownik
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOK
Oświadczenie majątkowe 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2016-2
Stanowisko pracownika - w.z. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe 2016-1
Stanowisko pracownika - w.z. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe 2015
Stanowisko pracownika - w.z. Dyrektora
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP
Oświadczenie majątkowe 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2016-1
Stanowisko pracownika - w.z. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe 2016-2
Stanowisko pracownika - w.z. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe 2015
Stanowisko pracownika - w.z. Dyrektora
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP
Oświadczenie majątkowe 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP
Oświadczenie majątkowe na dzień 16.04.2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP
Oświadczenie majątkowe 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor GBP
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOK
Oświadczenie majątkowe 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOK
Oświadczenie majątkowe na dzień 16.04.2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOK
Oświadczenie majątkowe 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOK
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor GOK
Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne UG Dębowa Kłoda
Oświadczenie majątkowe 2009
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2008
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2007
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2006
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe 2006
Stanowisko pracownika - Kierownik
Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2015-1
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2015-2
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe 2014
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uhninie
Oświadczenie majątkowe 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2011
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2010
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2009
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2008
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2007
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2006
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe 2014-2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe na dzień 15.04.2019r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe 2017-1
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2017-2
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2014-2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe 2017-1
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2017-2
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2014-2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2011
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2010
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2009
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2008
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2007
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2006
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe na dzień 28.02,2019r.
Stanowisko pracownika - w.z. Kierownika
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - w.z. Kierownika
Oświadczenie majątkowe 2017
Stanowisko pracownika - w.z. Kierownika
Oświadczenie majątkowe 2016-2
Stanowisko pracownika - w.z. Kierownika
Oświadczenie majątkowe 2016-1
Stanowisko pracownika - w.z. Kierownika
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe 2016
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe 2015
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2019r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe na dzień 15.04.2019r.
Stanowisko pracownika - po. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2021r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Oświadczenie majątkowe 2020
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Oświadczenie majątkowe 2019
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2018r.
Stanowisko pracownika - Wicedyrektor
Szkoła Podstawowa w Kodeńcu
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2015
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2014
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kodeńcu
Oświadczenie majątkowe 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2011
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2010
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2009
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2008
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2007
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2006
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe na dzień 26.03.2018r -wyjaśnienie
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe na dzień 26.03.2018r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe na dzień 26.03.2018r.- korekta
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe na dzień 21.04.2018r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe 2017
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Zespół Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2014
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Dyrektor Gimnazjum w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2013
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2012
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2011
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2010
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2009
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2008
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2007
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2006
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Kodeńcu
Oświadczenie majątkowe 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2016
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2015-2
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2015-1
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Kodeńcu
Oświadczenie majątkowe 2021
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe na dzień 28.06.2022r
Stanowisko pracownika - w.z. Kierownika GOPS