Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy

Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2018r.
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016-1
Oświadczenie majątkowe 2016-2
Oświadczenie majątkowe 2015
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016-1
Oświadczenie majątkowe 2016-2
Oświadczenie majątkowe 2015
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe na dzień 16.04.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe na dzień 16.04.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne UG Dębowa Kłoda
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Oświadczenie majątkowe 2006
Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2019r.
Zespół Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015-2
Oświadczenie majątkowe 2015-1
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe 2014
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uhninie
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe 2014-2015
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe 2013
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe na dzień 15.04.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017-2
Oświadczenie majątkowe 2017-1
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-2015
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe 2017-1
Oświadczenie majątkowe 2017-2
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-2015
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe na dzień 28.02,2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016-2
Oświadczenie majątkowe 2016-1
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe na dzień 15.04.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2018r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Szkoła Podstawowa w Kodeńcu
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2018r.
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kodeńcu
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe na dzień 21.04.2018r.
Oświadczenie majątkowe na dzień 26.03.2018r.
Oświadczenie majątkowe na dzień 26.03.2018r -wyjaśnienie
Oświadczenie majątkowe na dzień 26.03.2018r.- korekta
Oświadczenie majątkowe 2017
Zespół Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2014
Dyrektor Gimnazjum w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Szkoła Podstawowa w Kodeńcu
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2018r.
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2018r.
Oświadczenie majątkowe 2017
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego 2016
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015-2
Oświadczenie majątkowe 2015-1