Urząd Gminy Dębowa Kłoda - informacje

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY 

w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Dębowa Kłoda od dnia 14 października 2020 r.

https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Ogloszenie.pdf

 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda reprezentowana przez Wójta Gminy, tel.: 83 355-70-08, e-mail: sekretariat@debowakloda.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Debowa Kłoda mozliwy jest pod adresem e -mail: inspektor@debowakloda.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadao Gminy Dębowa Kłoda - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i lit e) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas okreslony obowiązującycmi przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych;
8) podanie danych osobowych jest wymogirm ustawowym i jest obowiązkowe.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia nazwiska) https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Klauzula_informacyjna.pdf

Dane teleadresowe

Adres
Dębowa Kłoda 116A
21-211 Dębowa Kłoda
Powiat Parczewski
Telefon
83 3557008 Sekretariat
83 3557001 533 807 444 Wójt Gminy
83 3557014 Sekretarz Gminy
83 3557021 Skarbnik Gminy
786 111 678 Gospodarka Komunalna
Fax
83 3557044
E-mail
Numer konta
78 8042 0006 0260 1658 2000 0010 (konto podstawowe)
21 8042 0006 0260 1658 2000 0260 (konto opłat za śmieci)
NIP
URZĄD GMINY 539-150-34-80
GMINA 539-10-44-575
REGON
URZĄD GMINY 000532487
GMINA 030237492

Herb gminy

Herb gminy

Siedziba Urzędu Gminy

Siedziba Urzędu Gminy

Dodatkowe informacje

GODZINY  PRACY  URZĘDU

PONIEDZIAŁEK  8.00 - 16.00      WTOREK - PIĄTEK  7.00 - 15.00

 

PRZYJMOWANIE  INTERESANTÓW  PRZEZ  WÓJTA  GMINY

CODZIENNIE W GODZ. PRACY URZĘDU

PRZYJMOWANIE  INTERESANTÓW  PRZEZ  WÓJTA  GMINY W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

CODZIENNIE W GODZ. PRACY URZĘDU ORAZ POZA GODZ. PRACY URZEDU W CZWARTKI W GODZ. 15.00 - 16.00

 

DYŻUR  PRZEWODNICZACEGO  RADY  GMINY

KAŻDY PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA NA SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU (POK. NR 19) W GODZ. 10.00 - 12.00

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Keler Beata
Data wytworzenia informacji:
11-10-2019
Osoba wprowadzająca informację:
Keler Beata
Dodano do BIP dnia:
08-07-2008