Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dębowa Kłoda

Logo - Urząd Gminy Dębowa Kłoda

Urząd Gminy Dębowa Kłoda - informacje

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda reprezentowana przez Wójta Gminy, tel.: 83 355-70-08, e-mail: sekretariat@debowakloda.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Debowa Kłoda mozliwy jest pod adresem e -mail: inspektor@debowakloda.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadao Gminy Dębowa Kłoda - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i lit e) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas okreslony obowiązującycmi przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych;
8) podanie danych osobowych jest wymogirm ustawowym i jest obowiązkowe.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia nazwiska) https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Klauzula_informacyjna.pdf

Dane teleadresowe

Adres
Dębowa Kłoda 116A
21-211 Dębowa Kłoda
Powiat Parczewski
Telefon
83 3557008 Sekretariat
83 3557001 533-807-444 Wójt Gminy
83 3557014 Sekretarz Gminy
83 3557021 Skarbnik Gminy
786-111-678 Gospodarka Komunalna
E-mail
Numer konta
78 8042 0006 0260 1658 2000 0010 (konto podstawowe)
21 8042 0006 0260 1658 2000 0260 (konto opłat za śmieci)
NIP
URZĄD GMINY 539-150-34-80
GMINA 539-10-44-575
REGON
URZĄD GMINY 000532487
GMINA 030237492

Herb gminy

Herb gminy

Siedziba Urzędu Gminy

Siedziba Urzędu Gminy

Dodatkowe informacje

GODZINY  PRACY  URZĘDU

PONIEDZIAŁEK  8.00 - 16.00      WTOREK - PIĄTEK  7.00 - 15.00

 

PRZYJMOWANIE  INTERESANTÓW  PRZEZ  WÓJTA  GMINY

CODZIENNIE W GODZ. PRACY URZĘDU

PRZYJMOWANIE  INTERESANTÓW  PRZEZ  WÓJTA  GMINY

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

CODZIENNIE W GODZ. PRACY URZĘDU ORAZ POZA GODZ. PRACY URZĘDU 

W CZWARTKI W GODZ. 15.00 - 16.00

 

DYŻUR  PRZEWODNICZACEGO  RADY  GMINY

KAŻDY PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA

W SALI GOK DĘBOWA KŁODA  W GODZ. 10.00 - 12.00

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Keler Beata
Data wytworzenia informacji:
17-01-2022
Osoba wprowadzająca informację:
Keler Beata
Dodano do BIP dnia:
17-01-2022 08:46:43