Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Stanowisko ds. księgowania usług komunalnych i gospodarczych
Oświadczenie majątkowe 2010
Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2018r.
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2 (korekta)
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Stanowisko ds. płac i rozliczeń z ZUS i US
Oświadczenie majątkowe 2009
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Promocji
Oświadczenie majątkowe - stan na 31.05.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014
Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016-1
Oświadczenie majątkowe 2016-2
Oświadczenie majątkowe 2015
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016-1
Oświadczenie majątkowe 2016-2
Oświadczenie majątkowe 2015
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe na dzień 16.04.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe na dzień 16.04.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne UG Dębowa Kłoda
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Oświadczenie majątkowe 2006
Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2019r.
Zespół Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015-2
Oświadczenie majątkowe 2015-1
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe 2014
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uhninie
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego 2015
Oświadczenie majątkowe 2015
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego 2014-2
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe 2014-2015
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe 2013
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe na dzień 15.04.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017-2
Oświadczenie majątkowe 2017-1
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-2015
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe 2017-1
Oświadczenie majątkowe 2017-2
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-2015
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Referat Organizacyjno-Prawny
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016-1
Oświadczenie majątkowe 2016-2
Oświadczenie majątkowe 2015
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Oświadczenie majątkowe 2006-1/2
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe na dzień 28.02,2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016-2
Oświadczenie majątkowe 2016-1
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2014-uzupełnienie
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012-2
Oświadczenie majątkowe 2012-1 (korekta)
Oświadczenie majątkowe 2012-1
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Gminna Bibioteka Publiczna
Oświadczenie majątkowe na dzień 15.04.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2018r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe na dzień 21.05.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2019
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe na dzień 04.02.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Stanowisko ds. wymiaru podatków
Oświadczenie majątkowe - stan na 27.11.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Szkoła Podstawowa w Kodeńcu
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2018r.
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kodeńcu
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.03.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe na dzień 01.04.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe na dzień 21.04.2018r.
Oświadczenie majątkowe na dzień 26.03.2018r.
Oświadczenie majątkowe na dzień 26.03.2018r -wyjaśnienie
Oświadczenie majątkowe na dzień 26.03.2018r.- korekta
Oświadczenie majątkowe 2017
Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich, Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majatkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Promocji
Oświadczenie majątkowe - stan na 03.06.2019r.
Oświadczenie majątkowe 2019
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2013-2014
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Zespół Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2014
Dyrektor Gimnazjum w Dębowej Kłodzie
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010
Oświadczenie majątkowe 2009
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006
Szkoła Podstawowa w Kodeńcu
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe na dzień 01.09.2018r.
Szkoła Podstawowa w Uhninie
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2018r.
Oświadczenie majątkowe 2017
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego 2016
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015-2
Oświadczenie majątkowe 2015-1
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2013
Oświadczenie majątkowe 2012
Oświadczenie majątkowe 2011
Oświadczenie majątkowe 2010-1
Oświadczenie majątkowe 2010-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Oświadczenie majątkowe 2017
Oświadczenie majątkowe 2016
Oświadczenie majątkowe 2015
Oświadczenie majątkowe 2014-1
Oświadczenie majątkowe 2014-2
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe 2019
Oświadczenie majątkowe 2018-1
Oświadczenie majątkowe 2018-2
Oświadczenie majątkowe 2009-2
Oświadczenie majątkowe 2009-1
Oświadczenie majątkowe 2008
Oświadczenie majątkowe 2007
Oświadczenie majątkowe 2006-1
Oświadczenie majątkowe 2006-2